uitvoering Dwergenbos vanaf 16 december

U vernam het mogelijk eerder al: vzw Kempens Landschap kocht in mei van dit jaar 5,67 ha grond langs de Gestelsebaan aan. Deze weilanden – naast de Dwergenbergen – worden binnenkort omgetoverd tot het Dwergenbos, een gevarieerde natuur(speel)zone met verschillende types bos, poelen en open plekken. 

start werken

Maandag 16 december beginnen we eraan. In eerste instantie wordt de speelzone aangelegd (bestanden 3B en 4 op de plattegrond).

  • Betonnen rioolbuizen, bedekt met grond, zullen de leukste verstopplekjes bieden.
  • Een uitgegraven poel, die als wadi ook zal zorgen voor waterafvoer, zal in de zomer een aangename verfrissing zijn.
  • De uitgegraven grond krijgt een tweede leven als speelberg.
  • Boomstammen en stapstronken zullen deel uitmaken van een avontuurlijk parcours.
  • Wilgentakjes en sjorhout zullen dienstdoen als knutselhout en als inspiratie voor allerlei creaties. 

Als alles goed gaat, zullen onze Zoerselse kinderen er vanaf het voorjaar 2020 naar hartenlust kunnen gaan ravotten.

Bestand 1B wordt in 2020-2021 bebost en vervolgens 10 à 15 jaar afgeschermd door middel van een omheining om het bos de nodige groeikansen te geven. Nadien zal de draad verdwijnen en is het bos speelklaar. In een tweede fase (2022-2023) zal ook bestand 2 (nu nog grasland/bloemenweide) bebost worden. Bestand 3A wordt op zijn beurt omheind en laten we natuurlijk verruigen om de bosaangroei te stimuleren.

unieke kans

Het beheer van het Dwergenbos is in onze handen. Wij namen ook 20 % van de totale aankoopsom op ons. De komst van een nieuw stuk publiek groen, zo dicht bij de kern van Sint-Antonius, juichen wij alleen maar toe. De combinatie van de verschillende gemeenschapsvoorzieningen in de buurt (scholen, sportclubs …), de reeds aanwezige natuurzone Dwergenbergen en het nieuwe Dwergenbos moet ervoor zorgen dat dit gebied de plek wordt om te spelen, te wandelen en te genieten van de natuur. Een stuk speelnatuur biedt immers niet alleen ruimte voor kinderen om te spelen, het biedt ook kansen aan elke Zoerselaar om te genieten van natuur dicht bij huis.

Maar voor het zo ver is, zal er de komende maanden nog heel wat beweging zijn op en rond de terreinen aan de Gestelsebaan. We bedanken u alvast voor uw begrip en medewerking.