verdrag over de rechten van het kind bestaat dertig jaar

Dertig jaar geleden, meer bepaald op 20 november 1989, gebeurde er iets ongelooflijks. Die dag gingen wereldleiders namelijk een historische verbintenis aan voor de kinderen van de wereld. Ze maakten een belofte aan ieder kind om zijn rechten te beschermen en te realiseren door een internationaal wettelijk kader aan te nemen: het ‘verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van het kind’.

Het verdrag is gebaseerd op het fundamentele idee dat kinderen geen objecten zijn die hun ouders toebehoren en in wiens plaats beslissingen moeten worden genomen. Integendeel, het zijn individuen met hun eigen rechten. De kindertijd (tot achttien jaar) is een speciale, beschermde tijd, waarin kinderen moeten kunnen groeien, leren, spelen  en zich op een waardige manier moeten kunnen ontplooien en ontwikkelen.

schending van kinderrechten

Al dertig jaar lang engageren landen die dit verdrag ondertekenen zich om het om te zetten in hun eigen wetgeving en alle afspraken na te leven in hun land. Maar dat is jammer genoeg nog niet overal het geval. De rechten van miljoenen kinderen worden nog steeds geschonden doordat hen adequate gezondheidszorg, voeding, onderwijs en bescherming tegen geweld wordt ontzegd. Nog al te vaak eindigt de kindertijd abrupt wanneer kinderen gedwongen worden de school te verlaten, gevaarlijk werk te doen, te trouwen, te vechten in oorlogen of opgesloten worden in gevangenissen voor volwassenen.

nieuwe bedreigingen

Wereldwijde veranderingen, zoals de opkomst van digitale technologieën, klimaatverandering, langdurige conflicten en massamigratie, veranderen de kindertijd volledig. Kinderen worden vandaag geconfronteerd met nieuwe bedreigingen van hun rechten, maar ze hebben ook nieuwe mogelijkheden om hun rechten te laten gelden. Lees er meer over in de open brief van Unicefdirecteur Henrietta H. Fore waarin ze duidt waarom het belangrijk is om aandacht te schenken aan het kinderrechtenverdrag.

lokaal

Ook in Zoersel – en bij uitbreiding in onze zustergemeente Bohicon in Benin – trachten we op lokaal niveau mee te werken aan de uitwerking van het kinderrechtenverdrag.

  • Uiteraard ondersteunen we de basisscholen en de jeugdbewegingen in onze gemeente.
  • We ondertekenden het charter ‘spelen is een kinderrecht’, wat betekent dat we minstens acht concrete charterpunten voor het ‘recht op spelen’ opnamen in ons lokaal beleid.
  • We hebben in elke deelgemeente verschillende speelpleintjes met een aanbod van speeltuigen. 
  • Al vijf jaar op rij trekken Zoerselse jongeren naar Bohicon om er een speelpleinwerking te organiseren, in samenwerking met de Beninese jongeren.
  • We werken in onze zustergemeente ook mee aan een project om geboorteaktes te digitaliseren.