verkeershinder Oostmallebaan duurt wat langer

Sinds maandag 9 januari wordt er door het Agentschap Wegen en Verkeer gewerkt op de Oostmallebaan (N14). Deze werken zullen nog duren tot en met 27 januari, in tegenstelling tot wat er eerder gecommuniceerd werd.

Er wordt een veilige oversteekplaats ter hoogte van de Voetbalstraat en de doorsteek naar Zonneputteke aangelegd. Voor het gemotoriseerd verkeer wordt er gewerkt met verkeerslichten, die beurtelings het verkeer doorlaten, maar ook fietsers en voetgangers toelaten om veilig over te steken naar de omleiding.

Het oorspronkelijk nieuwsbericht hierover vindt u hier.