Vlaamse jobbonus uitgebreid

De Vlaamse jobbonus is een belangrijk instrument om meer mensen aan te zetten om een job te zoeken en te behouden. Door de torenhoge inflatie en de daaraan gekoppelde automatische indexering van de lonen dreigde de jobbonus minder mensen te bereiken, omdat veel mensen plots te veel zouden verdienen. Daarom wordt de jobbonus eenmalig uitgebreid.

eenmalige verhoging

De grensen voor wie in aanmerking komt voor de jobbonus werd aangepast. De ondergrens verhoogt van 1.800 euro bruto maandloon naar 1.950 euro bruto maandloon. De bovengrens van 2.500 naar 2.900 euro. 

Als u recht hebt op een jobbonus, krijgt u eind dit jaar 100 euro extra. Als uw inkomen niet hoger is dan de ondergrens (1.950 euro bruto), krijgt u 600 euro per jaar. Verdient u meer, dan vermindert uw premie. 

voorwaarden

Om een jobbonus te krijgen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen.

  • U bent een werknemer of u bent een statutaire ambtenaar (vastbenoemd) en betaalt een normale sociale zekerheidsbijdrage.
  • Uw loon bedraagt gemiddeld minder dan 2.900 euro bruto.
  • U hebt een contract van bepaalde of onbepaalde duur.
  • U woonde op 1 januari van vorig jaar in Vlaanderen.
  • U bent nog niet officieel op pensioen.

Op de website van Vlaanderen vindt u meer informatie en een korte simulator waarop u kunt nagaan of u in aanmerking komt en hoeveel u zou ontvangen.

de bonus ontvangen

U hoeft geen aanvraag te doen. De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. Als u in aanmerking komt, krijgt u aan het einde van 2022 een brief van Vlaanderen (fysiek of via uw e-box). In de brief wordt gevraagd om uw rekeningnummer juist te zetten in Mijn Burgerprofiel*, om de bonus te kunnen ontvangen.

Het bedrag hangt af van uw gemiddeld maandelijks brutoloon in het jaar 2021. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie.

opgepast voor fraude

De Vlaamse overheid zal u nooit via sms of Whatsapp vragen om uw rekeningnummer! Let dus op valse sms’jes en reageer er niet op.

bonus voor ondernemers

Op dit moment is er een wetsvoorstel om een jobbonus plus toe te kennen aan startende ondernemers (als hoofdberoep). Hierop is het dus nog even wachten.

meer informatie of hulp nodig?

Heeft u vragen over de jobbonus? Dan kunt u bellen naar het gratis informatienummer (specifiek voor de jobbonus) 0800 611 06 of neem een kijkje op de website van Vlaanderen.

*Als u een probleem hebt met het ingeven van uw rekeningnummer via Mijn Burgerprofiel, kunt u terecht bij onze medewerkers van de bibliotheek of Digidak.