we wandelden in 2023 massaal door het Zoerselbos

We zijn er trots op: ons Zoerselbos. Terecht, want het is een ware publiekstrekker. In 2023 verwelkomde het bos meer dan honderdduizend bezoekers!

teller aan de ingang

Sinds maart 2020 registreert een teller aan de ingang van het Zoerselbos het bezoekersaantal. De teller staat langs de drukst bezochte dreef waar zowel fietsers als wandelaars passeren. Vorig jaar klokte deze teller af op 125.925 bezoekers.

Natuurlijk moeten we dit resultaat met een korreltje zout nemen. Sommige bezoekers zullen zowel bij het begin, als bij het einde van hun wandeling de teller passeren, terwijl anderen het bos op een andere plaats verlaten. Er zijn ook wandelaars en fietsers die andere routes nemen en de teller helemaal niet kruisen. Boswachter Werner Van Hove spreekt daarom over een resultaat van gemiddeld honderdduizend bezoekers per jaar en is daar heel fier over.

15 % meer dan 2022

In 2020, volle coronaperiode, liepen elke dag gemiddeld 540 bezoekers langs de teller. Het dagrecord werd gevestigd op 21 mei 2020 met 2.038 bezoekers! In 2021 daalde het gemiddelde naar 479 en deze trend werd verdergezet in 2022 met 317 wandelaars en fietsers per dag.

In 2023 steeg het bezoekersaantal opnieuw: 15 % meer bezoekers dan in 2022. Op weekdagen ontving het Zoerselbos gemiddeld 281 mensen, maar in het weekend liep dit op tot 560 bezoekers per dag. Zondag bleek de drukste dag, met een piek tussen 14 en 16 uur. Vooral de maanden september en oktober 2023 waren drukker dan voorgaande jaren.

bezoekerscentrum

Wil je graag meer weten over het Zoerselbos, dan kan je langsgaan in het bezoekerscentrum Zoerselbos. Dat is open op alle weekend- en feestdagen van 13 tot 17 uur en tijdens de schoolvakanties ook op vrijdag.

(bron: Agentschap Natuur & Bos)