week van de duurzame gemeente

Van 18 tot 25 september loopt de week van de duurzame gemeente. Dit jaar zetten we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen extra in de kijker met lokale acties.

17 ontwikkelingsdoelstellingen

Algemeen bekend als de DOD's (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Ze vormen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

leidraad voor het beleid

In onze gemeente vormen de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen de inspirerende leidraad voor het beleid van ons bestuur. Dit jaar komen we in het decennium van actie terecht. Tegen 2030 moeten we de duurzame transitie echt gaan waarmaken. En daar zijn we volop mee bezig!

In de Week van de Duurzame Gemeente vestigen we de aandacht op volgende SDGs.

SDG 1: geen armoede

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

In onze gemeente is iedereen belangrijk. Verschillende sociale projecten bewijzen dit. Onze velotheek biedt de mogelijkheid aan elke -12 jarige om een fiets uit te lenen. Onze spelotheek en sociale kruidenier de Netzak geven achtergestelde groepen de kans om zich in te sluiten in onze gemeenschap. Daarbovenop geeft de Netzak de kans aan Zoerselaars met een beperkt inkomen, hun boodschappen te doen aan democratische prijzen.

SDG 12: verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Onze lokale consumptie en productie (korte keten) is erg belangrijk. Weet je nog niet wat korte keten is? Dit is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Als consument krijgt u in ruil verse en kwaliteitsvolle producten van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. Benieuwd naar lokale producenten in onze gemeente? Ontdek dan onze duurzame fietsroute die de prachtige natuur van Zoersel laat samengaan met lokale lekkernijen.

SDG 13: klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Op de gemeenteraad van juni werd het Zoerselse klimaatplan 2030 goedgekeurd. Onze ambitie is groot. Samen met u maken we van dit plan een succes. Alle acties hiervoor kunt u nalezen in ons ZOERSELmagazine van augustus (pagina 4 en 5).

Ook onze jeugd zet zich in voor het klimaat. Alle zes de basisscholen uit onze gemeente nemen deel aan ‘De Klimaatbende’. Samen met hen maken we enkele klimaatdoelstellingen waar. De vijfde en zesde leerjaren zijn hierin de voortrekker.

SDG 15: leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Biodiversiteit speelt een erg belangrijke rol in onze gemeente. Op 23 september wordt ons Dwergenbos officieel geopend. In deze natuur(speel)zone met verschillende types bos, poelen en open plekken, kunnen kinderen naar hartenlust spelen.

Verder zorgen we voor de verruiging van onze bermen. Tot 2022 zullen we experimenteren met verschillende plantensoorten in onze gemeentelijke bermen. We bekijken wat er groeit en bloeit en welke beestjes het aantrekt. Met deze resultaten kunnen we dan het bermbeheer in onze gemeente aanpassen. Verschillende bermen worden bewust anders gemaaid. Bermen in bepaalde zones worden tot slechts een halve meter naast de weg gemaaid. De rest van deze bermen laten we ‘verruigen’. Zo bieden we de bloemen en bijen meer kansen.

Er komen extra parkeerplaatsen voor onze fietsers in de nabijheid van winkels, horeca en dienstverlenende instanties. De auto laten we thuis en we gaan voor de fiets!

SDG 17: partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

We ondersteunen verschillende projecten in het Zuiden, niet allen met onze stedenpartners Bohicon en Benin, maar ook via de ondersteuning van Zoerselaars die zelf een project in het zuiden ondersteunen als “Zoersel project”.

Meer informatie op www.duurzamegemeente.be