Zoerselaars produceren aanzienlijk minder afval dan de gemiddelde Vlaming

Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Ovam. Zoerselaars verbruikten in 2022 bijna 50 kg minder restafval per inwoner dan in andere Vlaamse gemeenten.

koplopers

Onze gemeente is al lang koploper op vlak van afvalbeleid. Zo waren we destijds pionier met een proefproject voor afzonderlijke gft-ophaling in de IGEAN-regio. En waren we één van de eerste gemeenten om het Diftar-systeem in te voeren op het recyclagepark.

zuinige verbruikers

Sinds 2022 hanteren we ook voor het restafval het Diftar principe. En dat loont, zo bewijzen de restafvalcijfers die de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Ovam onlangs publiceerde. Dankzij uw inspanningen daalde de hoeveelheid ingezameld restafval van 101 kg per inwoner in 2021 naar 81 kg per inwoner in 2022. Daarmee produceerden we minder dan 2/3de van het restafval tegenover het Vlaams gemiddelde (128 kg per inwoner). Met 81 kg per inwoner blijven we zo 23 kg onder de vooropgestelde doelstelling van 104 kg per inwoner.

week van de afvalophaler

Tot 19 november is het in heel Vlaanderen de Week van de Afvalophaler. Onze afvalophalers doen een job die we niet mogen onderschatten. Door weer en wind zorgen de medewerkers van IGEAN ervoor dat ons afval wordt opgehaald en later op de juiste manier wordt verwerkt. Dat u minder afval verbruikt is een mooie manier om hen te bedanken.