Zoersels college roept Vlaams minister Peeters op om dringend werk te maken van de omleidingsweg rond Zoersel

Op 15 november 1963 – afgelopen woensdag exact 60 (!) jaar geleden - keurde de toenmalige gemeenteraad van Zoersel het tracé goed voor de aanleg van een weg rond het dorp, bedoeld voor doorgaand verkeer. Na meer dan een halve eeuw is het dossier nog steeds niet gerealiseerd. Voor het Zoerselse college is de maat vol. Het college schreef dan ook een prangende brief naar Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters waarin wordt aangedrongen om het dossier nu eindelijk prioriteit te geven.

Het is uiteraard niet de eerste keer dat we hierrond actievoeren. Herhaaldelijk trok de gemeente aan de bel voor de realisatie van die omleidingsweg.

onvoldoende vooruitgang

Het college is zich ervan bewust dat onteigeningen tijd vergen. Maar ondanks constructief periodiek overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer ervaren de leden onvoldoende vooruitgang in het dossier. Het college voelde zich daarom genoodzaakt om minister Peeters met aandrang op te roepen om van de omleidingsweg een prioriteit te maken.

Nochtans kwam het dossier in 2012, 49 jaar na de initiële goedkeuring door de gemeenteraad, plotseling in een stroomversnelling. Er werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van de weg door de Vlaamse overheid. Helaas werd deze vergunningsaanvraag ingetrokken vanwege dreigende procedures. Intussen blijft het doorgaand en zwaar verkeer voor een onleefbare en onveilige situatie zorgen in de dorpskern van Zoersel.

dorpskern opnieuw leefbaar maken

De komst van de tangent zou voor de nodige doorstart zorgen binnen het project ‘een leefbare dorpskern voor Zoersel’, waarbij we - via een participatief traject met aandacht voor openbaar groen, ontmoetingsplekken en verkeersveiligheid - het leven in de dorpskern opnieuw aangenaam kunnen maken.

Omdat het dossier maar blijft aanslepen, nam Zoersel doorheen de jaren, en ook recent nog, zelf een aantal maatregelen en werd het Vlaams Gewest gevraagd bepaalde ingrepen te doen. Maatregelen nemen is echter geen sinecure, gezien het om een gewestweg gaat en er steeds een akkoord nodig is van het Vlaams Gewest. Zo werden een aantal jaren geleden met gemeentelijke middelen de parkeer- en fietsstroken omgewisseld en heraangelegd. In 2018 legden we een fiets- en voetpad aan aan beide zijden van de Oostmallebaan (tussen de Herentalsebaan en Voetbalstraat) en in 2022 nog werd de fietsoversteek ter hoogte van de Voetbalstraat aangepast. Ook nu bekijken we verder welke ingrepen we nog kunnen doen.

Het college riep de minister in haar brief op om dit dossier dringend de nodige aandacht en prioriteit te geven, zodat de tangent rond Zoersel spoedig tot stand kan komen.