zonnepanelen op dak van administratief centrum

Afgelopen week werd gestart met het plaatsen van zo’n 190 zonnepanelen op het dak van het administratief centrum aan de Handelslei. Samen met de beheerder van het gebouw ging het gemeentebestuur hiervoor een samenwerking aan met burgercoöperatie Zonnewind: wij stellen het dak ter beschikking en Zonnewind installeert de panelen.

Staat u vooraan het gebouw, dan zullen de zonnepanelen nauwelijks zichtbaar zijn. Op die manier blijft het dorpszicht onaangetast.

opbrengst

In totaal verwachten we een jaarlijkse opbrengst van zo’n 61.200 kWh. Maar liefst 91 % van de, door de zonnepanelen, geproduceerde elektriciteit zal rechtstreeks in het gebouw worden gebruikt. Maar de grootste winst is er voor het klimaat: de verwachte jaaropbrengst zal leiden tot ongeveer 16 ton CO2-reductie.

Doet u ook mee?

Het plaatsen van de zonnepanelen is een win-win: wij wekken groene energie op en gebruiken die lokaal, u hebt – als inwoner – de kans om mee te investeren in die groene energie door coöperant te worden van Zonnewind. Zo kunt u zélf bijdragen aan een groter aandeel duurzame energie in België. De opbrengsten van de projecten gaan naar de coöperatie en komen zo terug bij de lokale gemeenschap.