Dwergenbos

locatie: Gestelsebaan, achter de Dwergenbergen

eschrijving: Vzw Kempens Landschap kocht in mei 2019 5,67 ha grond langs de Gestelsebaan aan. Deze weilanden – naast de Dwergenbergen – worden omgetoverd tot het Dwergenbos, een gevarieerde natuur(speel)zone met verschillende types bos, poelen en open plekken.

In eerste instantie is de speelzone aangelegd (zone A op de kaart).

  • Rioolbuizen, bedekt met grond, bieden de leukste verstopplekjes.

  • Een uitgegraven poel, die als wadi ook zal zorgen voor waterafvoer, zal in de zomer een aangename verfrissing zijn.

  • De uitgegraven grond krijgt een tweede leven als speelberg.

  • Boomstammen en stapstronken maken deel uit van een avontuurlijk parcours.

  • Wilgentakjes en sjorhout doen dienst als knutselhout en als inspiratie voor allerlei creaties.

  • Later komen er ook nog heuse klimbomen om dichter bij de wolken te komen.

De omgevingsvergunning werd gepubliceerd op 1 oktober 2019.

tijdspad: De werken worden opgedeeld in verschillende fases en zones:

fase A | speelzone en wandelpaden
De werken gingen 16 december 2019 van start. Kinderen kunnen hier vanaf 1 juli 2020 spelen.

fase B | groot speelbos
Dit perceel werd voorjaar 2021 bebost. Het wordt nu 10 à 15 jaar afgeschermd door middel van een omheining om het bos de nodige groeikansen te geven.

fase C | klein speelbos
Dit deel zal bebost worden in 2022-2023.

fase D | bos
Eerst laten we deze zone natuurlijk verruigen. In 2023 zal deze zone ook bebost worden.