vacature directeur gemeentelijke basisschool (aanleg werfreserve)

functie
 • U neemt de leiding en draagt actief bij aan het pedagogisch project van de school.

 • U bevordert kwaliteitsvol onderwijs, met maximale ontplooiingskansen voor de kinderen en via een actieve betrokkenheid van het personeel.

 • U staat open voor continue professionalisering en persoonlijke ontwikkeling.

 • Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 3 jaar.

profiel
 • U hebt ten minste een professioneel bachelordiploma (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB).
 • U hebt 5 jaar ervaring in het basisonderwijs op het moment van de aanstelling.
 • U bent bereid om de cursus voor directie en middenkader basisonderwijs van OVSG te volgen, onmiddellijk te starten na de aanstelling.
 • U slaagt voor een examen dat een schriftelijke en een mondelinge proef omvat alsook een assessment.
bij te voegen documenten

De kandidatuurstelling dient vergezeld te zijn van volgende documenten:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • een bewijs van het aantal dienstjaren in het basisonderwijs
 • een kopie van alle diploma’s en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen of het bewijs van pedagogische bekwaamheid
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een nationaliteitsbewijs van Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie
 • een uittreksel uit de geboorteakte

Solliciteer tot en met 20 april 2020 via de onderstaande rode knop.

solliciteer nu