ontgravingen

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 13 juli 2020 om enkele perken op de begraafplaatsen van Zoersel en Sint-Antonius te ontgraven. Dit doen we om plaats te maken voor nieuwe begravingen. Over welke perken het precies gaat, vindt u op de plannen (onderaan op deze pagina). 

Als nabestaande hebt u verschillende keuzes voor de bestemming van het stoffelijk overschot van uw dierbare.

 1. U gaat akkoord met een herbegraving in een gezamenlijk graf (met gepaste gedenkplaat) op dezelfde begraafplaats.
  Deze herbegraving wordt gecoördineerd en gefinancierd door gemeente & ocmw Zoersel, u moet hier verder niets voor doen.
   
 2. U kiest voor een herbestemming. Daarbij hebt u de keuze uit:
  • herbegraving op een begraafplaats
  • crematie van het stoffelijk overschot én:
   • begraven van de urne in een urneveld of een natuurbegraafplaats
   • bijzetten in een columbarium
   • verstrooien van de assen op een begraafplaats of een natuurbegraafplaats
   • bijbegraven van de urne in een bestaand graf, urneveld of columbarium
   • thuisbewaren van de urne
 • Kiest u voor een herbestemming, dan moet u hiervoor een begrafenisondernemer contacteren. De kosten worden gedragen door de nabestaanden.

Geef uw keuze van herbestemming vóór 31 december 2021 door aan onze dienst burgerlijke stand.
Dit kan:

 • via het webformulier (via onderstaande rode knop);
 • telefonisch via het nummer 03 2980 9 01;
 • na afspraak bij onze dienst burgerlijke stand in het administratief centrum.

Als nabestaande hebt u tijd tot 31 december 2021 om de grafzerken en/of voorwerpen zelf te verwijderen.

Na het verstrijken van deze termijn worden de grafzerken eigendom van gemeente & ocmw Zoersel en wordt de grafzerk en/of voorwerpen door ons verwijderd.

nieuwe bestemming stoffelijk overschot doorgeven