nachtspel aanvragen

Tijdens een kamp op grondgebied Zoersel wordt er maximum één avondspel toegestaan tot maximum 23 uur op het kampterrein. Een volgend nachtspel kan enkel als dit in de speelbossen buiten de dorpskern doorgaat.

Het spel kan rond het kampterrein plaatsvinden of in een ruimere regio errond (bijvoorbeeld een dropping).

veiligheid

  • Als je groep ’s nachts op de openbare weg wandelt, moet je ervoor zorgen dat de personen voldoende zichtbaar zijn (zaklampen, fluohesjes, …)
  • Spreek voor de start van het spel een verzamelsignaal en verzamelplaats af, voor moest er zich een probleem voordoen.

zorg voor natuur en omgeving

  • Tijdens het nachtspel draag je zorg voor de natuur, gebruik geen nagels in de bomen, maar touwtjes, hak geen boompjes om of breek geen takken af.
  • Na het nachtspel verzamel je alle afval en neemt het terug mee naar je kampplaats.
  • Duid een meerderjarige nachtspelverantwoordelijke aan die tijdens het evenement steeds bereikbaar is en verantwoordelijk is voor de veiligheid en de omgeving. 
  • Ten minste 14 dagen voor de activiteit dien je een aanvraag in via het online formulier (zie rode knop onderaan). 
  • De organisatie van je activiteit mag doorgaan als je alle voorwaarden (in het hoofdstuk voorwaarden) in acht neemt en je officiële toestemming hebt ontvangen als antwoord op je aanvraag.
aanvraag nachtspel