kampvuur of vuurhaard in open lucht aanvragen

Een open vuur van grotere afmetingen (type kerstboomverbranding, kampvuur ...) moet u vooraf aanvragen.

opmerking

Vooral als zulke vuren gemaakt worden bij een privé-initiatief (en niet in het kader van een jaarlijkse kerstboomverbranding of ander groot evenement) is de kans groot dat mensen hierover een melding maken bij de noodcentrale 112. Als de brandweer ter plaatse komt, wordt deze interventie gefactureerd.
Verwittig dus zeker de buren! Vraag uw open vuur ook steeds aan, zodat wij de hulpdiensten op de hoogte kunnen brengen en ze rookmeldingen van toevallige passanten kunnen interpreteren.

Vraag uw open vuur dus steeds aan via het online formulier (rode knop op deze pagina).

op voorhand

 • Verwittig de buren vooraf via een briefje, met de telefoonnummer van de meerderjarige verantwoordelijke van het kampvuur.

 • Zorg dat u de nodige blusmiddelen bij de hand hebt (brandblusapparaten, emmer water, aangekoppelde tuinslang, zand, greppels).

 • Op de dag van het evenement kijkt u op www.natuurenbos.be/waarschuwingen na welke brandfase er van toepassing is. Op www.noodweer.be/actueel-weer kijkt u de windsnelheid na. Een vuurhaard is verboden bij wind vanaf 4 beaufort. Bij twijfel, contacteert u de brandweer (03 312 39 00) om na te gaan of het houden van een kampvuur verantwoord is.

 • Leg uw stapel brandhout op een veilige afstand van het kampvuur.

 • Plaats geen onder druk staande voorwerpen (gasflessen,...) of gemakkelijk brandbare stoffen in de nabijheid van het kampvuur.

 • U mag enkel een kampvuur houden op de aangeduide vuurkring.

 • Zorg dat u greppels graaft zodat het vuur zich niet kan voortplanten over de grond. Boord het vuur af met (droge) stenen.

tijdens de activiteit

 • De kampvuurverantwoordelijke is meerderjarig en moet altijd toezien op de veiligheid van het publiek.

 • Vanaf 24 uur mag u geen muziek meer maken op het buitenterrein (via geluidsdragers of zingen). Alle randactiviteiten moeten om middernacht dus beëindigd zijn. 

 • Voorzie voldoende afstand (en vrije vluchtwegen) tussen het publiek en de vuurkring. 

 • Gebruik geen vuurversnellers om het kampvuur aan te steken of aan te wakkeren. Gebruik enkel zuiver en droog hout om het vuur te voeden. U mag geen afval, papier of gelijmd hout verbranden (wegvliegende gensters, rookontwikkeling).

 • Beperk diameter en de hoogte van het kampvuur tot 1,5 meter. Houd het geheel overzichtelijk en veilig.

 • Doof ook het vuur als tijdens het kampvuur een onweer nadert of de er sterke wind opsteekt. (Anticipeer op wisselende weersituaties.)

 • Als er iets gebeurt verwittigt u meteen de brandweer op het nummer 112.

na de activiteit

U mag vuur niet alleen achterlaten zolang het smeult.  Doof het met water en zand. Ga één uur na het volledig doven van het kampvuur kijken of de plaats afgekoeld is.

 • Duidt een meerderjarige kampvuurverantwoordelijke aan die tijdens het evenement steeds bereikbaar is en verantwoordelijk is voor de veiligheid van het publiek en de omgeving. 
 • Ten minste 14 dagen voor het evenement dient u een aanvraag in via het online formulier (zie rode knop onderaan). 
 • Verwittig de buren op voorhand via een briefje, waarop ook de nummer van de kampvuurverantwoordelijke staat.
 • De organisatie van uw evenement mag doorgaan als aan alle bovenstaande voorwaarden (in hoofdstuk voorwaarden) wordt voldaan en u officiële toestemming hebt ontvangen als antwoord op uw aanvraagformulier.
aanvraag vuurhaard in open lucht