vuurwerk

Er geldt in onze gemeente een algemeen vuurwerkverbod. Ook het oplaten van wensballonnen is verboden. Dat werd beslist op de gemeenteraad van november 2019.

De gemeenteraad besliste toen ook dat de burgemeester een uitzondering kan toestaan op dit algemene vuurwerkverbod. Die uitzondering betreft vuurwerk afgestoken op nieuwjaarsnacht tussen 0 en 0.30 uur op een centrale plaats per deelgemeente. Enkel de personen aangeduid door het college (na een oproep) kunnen deze toelating van de burgemeester krijgen.

Daarom lanceren we elk jaar een oproep naar organisatoren die in een deelgemeente vuurwerk wilt afsteken voor groter publiek.
Voelt u zich geroepen?

  • Het afsteken gebeurt op een professionele manier.
  • U neemt maatregelen die de overlast beperken.
  • U dient een veiligheidsplan in met acties om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen (perimeter, afscheiding, blusmateriaal …)
  • Uw voorgestelde locatie is vlot bereikbaar, publiek toegankelijk en geschikt om de dan geldende coronamaatregelen te handhaven.

Bezorg onze dienst evenementen (via de gegevens in het contactblok) een voorstel voor het einde van september.