wedstrijdtrofeeën en prijzen

Elke erkende Zoerselse jeugd-, sport- en socioculturele vereniging heeft recht op een toelage van maximum € 120 per jaar voor de aankoop van trofeeën of prijzen voor sportevenementen of andere (socioculturele) wedstrijden. 

Lees de specifieke regels in het toelagereglement.

  • Uw vereniging is een erkende Zoerselse vereniging.
  • De sport of spelmanifestatie vindt plaats op het grondgebied van de gemeente.
  • Uw vereniging koopt en betaalt de prijzen zelf. 
  • Uw vereniging vermeldt dat de gemeente Zoersel de prijzen schenkt. 
  • De factuur en het betalingsbewijs worden op tijd ingediend. 

Uiterlijk een maand na het evenement dient u de factuur en het betalingsbewijs in via het onderstaande formulier. De aanvraag leggen wij vervolgens voor aan het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling gebeurt ten laatste 14 dagen na goedkeuring door het college. 

indienen factuur wedstrijdtrofeeën en prijzen