speelpleinwerking

speelpleinwerking onder voorbehoud

Onze jeugddienst krijgt dagelijks vragen over de planning van de zomerwerking (speelpleinwerking, sportkampen, …). Momenteel is het nog afwachten of alle zomeractiviteiten kunnen doorgaan en onder welke voorwaarden.

Dit hangt af van de evolutie van de afbouw uit de lockdown. Na de beslissingen van de Federale regering zal onze jeugddienst alles bekijken op haalbaarheid om zo tegen juni meer duidelijkheid te kunnen geven.

We zitten alvast niet stil en stellen alles in het werk om jullie kinderen een (hopelijk) onvergetelijke zomer te geven.

wat

Enkel tijdens de zomervakantie organiseren we een gratis speelpleinwerking, die ieder jaar plaatsvindt in één van de gemeentelijke basisscholen. Een enthousiaste ploeg van opgeleide monitoren stelt elke week een gevarieerd spelaanbod samen. In de voormiddag splitsen we de kinderen op in leeftijdsgroepen en in de namiddag kunnen ze vrij kiezen uit verschillende activiteiten of speelhoeken.

'Gewoon Spelen' van Monnikenheide-Spectrum heeft wél een werking buiten de zomervakanties. Zie het hoofdstuk hieronder voor meer informatie.

voor wie

Voor lagereschoolkinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De kinderen kunnen meedoen vanaf het moment dat ze het eerste leerjaar hebben afgerond en naar het tweede leerjaar gaan.

inschrijven
  • U moet niet op voorhand inschrijven welke dagen uw kind komt spelen. U schrijft uw kind op de dag zelf in bij de monitoren.
  • Nieuw dit jaar is wel dat u vóór 1 juli online een medische fiche moet invullen, zodat onze monitoren vóór de aanvang van de speelpleinwerking alle medische gegevens van uw zoon/dochter kennen. 
  • Beslist u pas na 1 juli dat uw zoon/dochter deelneemt aan de speelpleinwerking? Druk dan deze pdf van de medische fiche af, vul het in en geef het af bij de monitoren als uw kind de eerste keer gaat.
Gewoon Spelen

Heeft uw kind extra zorg of aandacht nodig? Meld dit dan bij de hoofdmonitor. Hij/zij zoekt samen met het team naar oplossingen.

Blijkt deze ondersteuning niet voldoende? Bekijk dan zeker of uw kind in aanmerking komt voor 'Gewoon Spelen' van Monnikenheide. Dit is een speciale (aparte) speelpleinwerking voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met (vermoeden van) een beperking. Klik hier voor meer informatie.