stedenbouwkundig uittreksel

Als u een woning verkoopt, moet u van deze woning stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dit is informatie over:

  • (bouw)vergunningen;
  • eventuele bouwovertredingen;
  • voorkooprecht van andere partijen;
  • verkavelingsinformatie zoals voorschriften, weekendzone, bijzonder plan van aanleg (PA) of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP);
  • mogelijke bodemverontreiniging.

Deze informatie wordt gebundeld in een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) uit het vergunningen- en het plannenregister.

Meestal vraagt de notaris of vastgoedmakelaar dit document voor u op.

aanvraag als notaris

U kunt enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat.

aanvraag als vastgoedmakelaar

U kunt een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

aanvraag als burger

Vraag de stedenbouwkundige inlichtingen aan via mail bij onze dienst ruimtelijke ordening (zie gegevens contactblok) met vermelding van het adres voor de inlichting. Meestal vraagt uw notaris of vastgoedmakelaar dit document aan. Het uittreksel mag op het moment van verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Hou rekening met een leveringstermijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

De prijs voor de vastgoedinformatie (notarisbrief) en uittreksel uit het vergunningen- en plannenregister bedraagt € 100.