subsidie voor energetische renovatieprojecten met projectbegeleiding

Met deze subsidie wil gemeente & ocmw  Zoersel eigenaars van woningen in Zoersel extra stimuleren om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken om zo mee te helpen de CO2-emissie te verminderen. De subsidie voorziet in een tussenkomst voor de deelname aan energetische renovatieprojecten met projectbegeleiding.

  • Enkel eigenaars van een woning gelegen op het grondgebied van Zoersel kunnen beroep doen op de subsidie. Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
  • De subsidie kan slechts eenmaal per woning of per wooneenheid toegekend worden.
  • De subsidie wordt enkel toegekend wanneer er minstens één energiebesparende ingreep is uitgevoerd van alle voorgestelde maatregelen in het kader van een globaal energetisch renovatieproject.
  • De subsidie bedraagt 125 euro.
  • Het subsidiebedrag wordt verdubbeld indien de eigenaar de woning of wooneenheid te huur aanbiedt via een sociaal verhuurkantoor (SVK) of een woonmaatschappij.
  • Om in aanmerking te komen moet u de subsidieaanvraag ten laatste zes maanden na de uitvoering van de werken indienen, die nodig zijn voor de realisatie van minstens één energiebesparende ingreep in de woning.
  • Wanneer een subsidieaanvraag gunstig beoordeeld werd, zal de uitbetaling van de subsidie uiterlijk één maand later gebeuren.
aanvraag subsidie