EnergieK Woonloket

wat

Het EnergieK Woonloket is een samenwerkingsverband van de ocmw’s en gemeentebesturen van Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel. 

U krijgt er gratis advies of ondersteuning bij vragen rond wonen en energie of men wijst u de weg naar de juiste dienst of instantie. U kunt bij het EnergieK Woonloket terecht voor vragen over:

 • inschrijven bij een sociale huurmaatschappij
 • sociaal wonen: huren, kopen, informatie, formulieren
 • premies: renovatie, aanpassen en verbeteren, isolatie, ...
 • energielening
 • woonkwaliteit, leegstand, verkrotting
 • energiepremies en energieleningen

 • BENOveren (renoveren op weg naar een CO2-vrij klimaat)

 • isolatienormen

 • de woningpas

 • energieprestatiecertificaat (EPC)

 • zonnekaart en zonnepanelen

 • energieprijzen vergelijken

 • groepsaankopen

meebrengen

Afhankelijk van welke vraag u wilt stellen, moet u bepaalde documenten meebrengen.

om premies aan te vragen

 • kopie van de facturen van de uitgevoerde werken, gedetailleerde omschrijving op de factuur of bijlage door de aannemer
 • foto’s van voor en na de werken
 • uw aanslagbiljet belastingen op inkomsten 2 jaar geleden (bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag in 2020 voor een premie, dan brengt u het aanslagbiljet 2019 inkomsten 2018 mee)
 • uw bewijs van invaliditeit FOD

inschrijving voor een Sociaal Verhuur Kantoor

 • kopie van uw identiteitskaart
 • uw huurcontract
 • bewijs van inkomen laatste 6 maanden van alle inwonende, meerderjarige personen (+18 jaar); geen bankafschriften maar wel attest van de uitbetalingsinstelling (bijvoorbeeld: attest leefloon, attest materiële opvang, attest ziekte-uitkering, attest werkloosheid, loonbrieven, ...)

indien van toepassing

 • getuigschrift van school of attest Nederlands of bewijs inschrijving Nederlandse les
 • bewijs van inburgering
 • bewijs van woningnood: bewijs dakloosheid, opzegbrief huisbaas of vonnis uithuiszetting, transit- of crisiswoning, opname in psychiatrisch centrum, opvang bij vriendenn, …
 • bewijs van echtscheiding (opstart, vonnis,…)
 • bewijs van invaliditeit
 • bewijs van collectieve schulden
 • vonnis van co-ouderschap

inschrijving voor een Sociale Huur Maatschappij

 • kopie van uw identiteitskaart
 • bewijs van inkomen laatste 3 maanden van alle inwonende, meerderjarige personen (+18 jaar); geen bankafschriften maar wel attest van de uitbetalingsinstelling (bijvoorbeeld: attest leefloon, attest materiële opvang, attest ziekte-uitkering, attest werkloosheid, loonbrieven, ...)

indien van toepassing

 • getuigschrift van school of attest Nederlands of bewijs inschrijving Nederlandse les
 • bewijs van inburgering
 • bewijs van invaliditeit
 • bewijs van collectieve schulden
 • vonnis van co-ouderschap

aanvraag huursubsidie

 • attest van installatiepremie ocmw
 • uw nieuw huurcontract

indien van toepassing

 • attest van handicap FOD van u of gezinsleden
 • bewijs of attest van ontvangen kinderbijslag als u meederjarige kinderen hebt

energie: V-test

 • afrekening gas en elektriciteit
openingsuren

Het EnergieK Woonloket is beurtelings open in één van de zes betrokken gemeenten. U kunt bij elke van deze gemeenten terecht met uw vragen.

Het infopunt in Zoersel is elke vrijdag open op afspraak (zie gegevens in contactblok) van 8.30 tot 12.30 uur.

Op volgende data is er ook een afspraak mogelijk in de avond, van 18 tot 20 uur:

 • donderdag 1 april 2021
 • donderdag 10 juni 2021

U kunt ook een afspraak maken op een andere locatie.