discriminatie op de private huurmarkt melden

Bent u op de huurmarkt slachtoffer van discriminatie, dan kunt u voor een klacht terecht bij het lokaal contactpunt discriminatie van Unia (het Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum)

We spreken van discriminatie als iemand in een gelijkaardige situatie op een verschillende manier behandeld wordt omwille van één of meerdere beschermde persoonskenmerken en er hiervoor geen rechtvaardiging bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld over discriminatie op grond van:

 • geslacht;
 • seksuele oriëntatie;
 • gezondheidstoestand of handicap;
 • leeftijd;
 • etnische origine.

Unia kan het volgende voor u betekenen:

 • uw klacht opvolgen;
 • informatie geven;
 • bijstand bieden;
 • doorverwijzen naar andere diensten;
 • bemiddelen.

Als het noodzakelijk is, worden er samen met u gerechtelijke stappen ondernomen.

Een melding bij Unia kan enkel met deze voorwaarden:

 • Er is een concrete situatie met slachtoffer en tegenpartij.
 • U heeft aanwijzing dat discriminatie de oorzaak van ongelijke behandeling is.
 • Het conflict gaat over een pand gelegen in Vlaanderen.
 • De gebeurtenissen zijn minder dan een jaar geleden.

U kunt een melding maken bij Unia: