signalisatievergunning voor bedrijven aanvragen

Indien uw bedrijf (nutsbedrijf, bouwonderneming, aannemer ...) omwille van werken signalisatie gaat plaatsen op het openbaar domein, moet u een signalisatievergunning aanvragen. De signalisatie waarschuwt de weggebruiker voor eventuele gevaren en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie moet blijven staan tijdens de volledige duur van de werken. 

U moet een vergunning aanvragen voor:

  • een inname van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden voor plaatsen van vrachtwagens, kranen, leveren van materialen ...;
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen ... op openbaar domein;
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone ...;
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

De aanvraag moet minstens tien werkdagen op voorhand worden ingediend. 

Als de werken een of meerdere parkeerplaatsen innemen voor een korte periode (1 à 2 dagen), is de aanvraag van een tijdelijk parkeerverbod voldoende.
 

signalisatievergunning aanvragen