aanvraag Zoerselse hinderpremie

wat

Heel wat Zoerselse ondernemingen werden geconfronteerd met een verplichte sluiting van hun zaak. Dit omwille van de federale coronamaatregelen, beslist door de Nationale Veiligheidsraad vanaf donderdag 12 maart 2020.
Hierbij moesten ruimten waar prestaties geleverd werden aan het publiek gesloten worden. In navolging van de Vlaamse en federale beslissingen om ondernemingen die in financiële problemen zouden komen te ondersteunen wenst ook Zoersel de hierdoor getroffen lokale ondernemers bijkomend financieel te ondersteunen door het toekennen van een forfaitaire subsidie van 500 euro.

voor wie

Alle Zoerselse ondernemingen met een actieve vestigingseenheid in Zoersel die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alle dagen verplicht gesloten zijn. De hoofdactiviteit van de vestigingseenheid, overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen ingedeeld in de NACEBEL-codegroepen, moet onder volgende codes vallen:

47.4

detailhandel in ict-apparatuur in gespecialiseerde winkels

47.5 detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels
47.6 detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels
47.7 detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
47.19 detailhandel in winkel niet-gespecialiseerd andere
96.02 haar- en schoonheidsverzorging
96.04 sauna's, solaria, baden …
96.092 plaatsen van tatoeages en piercings
45.113 detailhandel in auto's en lichte bestelwagens
45.193 detailhandel in andere motorvoertuigen
45.320 detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45.402 detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
56.301 cafés en bars
56.302 discotheken, dancings en dergelijke
56.101 eetgelegenheden met volledige bediening
(hierbij is het voldoende dat enkel de gelagzaal gesloten is)
procedure
  1. De ondernemer dient een subsidieaanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen via dit formulier.
  2. De subsidieaanvraag moet binnen de negentig kalenderdagen na de aanvang van de verplichte sluiting van de betrokken vestigingseenheid ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden ingediend.
  3. Het schepencollege onderzoekt de naleving van de voorwaarden die zijn opgelegd bij dit reglement en beslist of de subsidie toegekend wordt.
  4. Als het schepencollege beslist dat de subsidie wordt toegekend, wordt ze binnen de dertig kalenderdagen uitbetaald. Indien er beslist wordt de subsidie niet toe te kennen, ontvangt de betrokken ondernemer eveneens binnen de dertig kalenderdagen een schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving van deze beslissing.
aanvragen