aanvraag Zoerselse hinderpremie

wat

Heel wat Zoerselse ondernemingen worden, omwille van de federale coronamaatregelen, geconfronteerd met een verplichte sluiting. Gemeente & ocmw Zoersel steunt deze ondernemingen financieel door het toekennen van een forfaitaire subsidie van 500 euro.
Ook als uw onderneming tijdens de eerste golf al een subsidie ontving, kunt u deze nieuwe subsidie aanvragen. 

voor wie

Alle Zoerselse ondernemingen met een actieve vestigingseenheid in Zoersel die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alle dagen verplicht gesloten zijn. De hoofdactiviteit van de vestigingseenheid, overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen ingedeeld in de NACEBEL-codegroepen, moet onder volgende codes vallen:

47.4

detailhandel in ict-apparatuur in gespecialiseerde winkels

47.5 detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels
(met uitsluiting van 47.511, 47.513 en 47.52)
47.6 detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels
(met uitsluiting van 47.61 en 47.62)
47.7 detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
(met uitsluiting van 47.74, 47.75 en 47.76)
47.19 detailhandel in winkel niet-gespecialiseerd andere
96.02 haar- en schoonheidsverzorging
96.04 sauna's, solaria, baden …
96.092 plaatsen van tatoeages en piercings
56.210 cateraars
56.301 cafés en bars
56.302 discotheken, dancings en dergelijke
56.101 eetgelegenheden met volledige bediening
(hierbij is het voldoende dat enkel de gelagzaal gesloten is)
68.203 feestzalen
82.300
90.021
93.299
evenementen
77.210 verhuur van materialen voor evenementen
77.339 verhuur machines, werktuigen, goederen voor recreatieve doeleinden

Indien u reeds een subsidie ontvangen heeft in de eerste lockdown, krachtens het gemeenteraadsbesluit van 21 april, kunt u dit in het aanvraagformulier via de 'verklaring op eer' optie aangeven. Nieuwe bewijsstukken moeten dan niet opnieuw worden toegevoegd.

procedure
  1. De ondernemer dient een subsidieaanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen via dit formulier.
  2. De subsidieaanvraag moet binnen de negentig kalenderdagen na de aanvang van de verplichte sluiting van de betrokken vestigingseenheid ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, worden ingediend (19 oktober 2020 voor de horecazaken en 2 november voor alle niet-essentiële winkels)
  3. Het schepencollege onderzoekt de naleving van de voorwaarden die zijn opgelegd bij dit reglement en beslist of de subsidie toegekend wordt.
  4. Als het schepencollege beslist de subsidie toe te kennen, wordt ze binnen de dertig kalenderdagen uitbetaald. Indien er beslist wordt de subsidie niet toe te kennen, ontvangt de betrokken ondernemer eveneens binnen de dertig kalenderdagen een schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving van deze beslissing.
aanvragen