betaalbaar wonen in Jukschot

beschrijving: In de gemeenteraad van 19 september 2017 werd een afsprakennota goedgekeurd tussen de gemeente en IGEAN om samen aan betaalbaar wonen te werken. Op dit moment lopen er een aantal projecten die u als Zoerselaar de kans geven om bouwgronden aan te kopen aan een lagere prijs, namelijk 80% van de marktwaarde.

In samenwerking met IGEAN wilden we in deze straat zes betaalbare bouwpercelen aanbieden, maar tegen de verkavelingsvergunning werd in mei 2019 beroep aangetekend.

locatie: Jukschot

timing: Inmiddels werd deze vergunning vernietigd door de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het gemeentebestuur zoekt momenteel naar alternatieve oplossingen voor deze gronden.