herinrichting dorpstuin Halle

beschrijving: In het kader van het PPS-dossier rond de herinrichting van Halledorp keurde de gemeenteraad 25 juni 2019 het ontwerp voor de heraanleg van de directe omgeving van de kerk en de nieuwe polyvalente dorpszaal goed. Het ontwerp - dat werd uitgewerkt op basis van de resultaten van de mobiliteits- en parkeerstudie (najaar 2017) - maakt van de tuinen van de pastorij en de kerk één geheel; één groene dorpstuin die voor iedereen toegankelijk is. Een lage haag zorgt ervoor dat de tuin zichtbaarder wordt en meer geïntegreerd is in het dorp. De aanwezige groene paadjes nodigen op hun beurt uit om de tuin te ontdekken. 

Het aantal parkeerplaatsen in de nabije omgeving van de kerk stijgt van 35 naar 57 (inclusief vier plaatsen voor andersvaliden). Zo komen er een aantal nieuwe parkeerplaatsen bij aan de Vogelzang en worden de plaatsen voor de kerk efficiënter ingericht, zodat er ook daar ruimte vrijkomt voor een groene zone. Er wordt ook een nieuwe fietsenstalling voorzien (deels overdekt), met een geïntegreerde zitbank. De bushalte aan de kant van de kerk wordt een stukje verplaatst en sluit zo mooi aan bij de fietsenstalling. Beide bushaltes worden bovendien verhoogd, om toegankelijker te zijn voor andersvaliden.

locatie: Halle-Dorp (omgeving kerk)

timing: De gemeenteraad keurde het ontwerp op 25 juni 2019 goed. Dit project is geïntegreerd in de omgevingsvergunning voor de dorpszaal. Het tijdspad is dus hiermee verbonden. Het plan is om het deel van de dorpstuin rondom de pastorij en de nieuwe dorpszaal gelijktijdig klaar te hebben met de bouw van de dorpszaal. Later volgt dan het deel van de tuin in de omgeving rond de kerk.