nieuwe dorpszaal in Halle

beschrijving: De nieuwe dorpszaal in Halle moet een plek worden waar zowel activiteiten van verenigingen als van particulieren kunnen plaatsvinden. Samen met de gebruikers zullen we een aangepast gebruikersreglement opstellen. In combinatie met het zuidelijk georiënteerde terras, de mooie pastorijtuin en de tuin achter de Sint-Martinuskerk, wordt dit zo de perfecte locatie voor koffietafels, toneelvoorstellingen, verenigingsactiviteiten ...

De nieuwe dorpszaal wordt aangebouwd aan de bestaande pastorij. Deze zal zo worden gerenoveerd met het volledige behoud van de structuur en het karakter. De dakwerken, de vervanging van het buitenschrijnwerk, de gevelreiniging ... gebeurt met respect voor de erfgoedwaarde van het gebouw. Hiervoor werken we nauw samen met het dekenaat en de parochie. Indien nodig wordt er gezorgd voor tijdelijk onderdak van het parochieteam, om zo de werking van de parochie te verzekeren. Bovendien kunnen we voor dit project rekenen op hun financiële bijdrage.

Met de bouw van de nieuwe dorpszaal in Halle en de renovatie van de pastorij stappen we in het Europese subsidieprogramma ‘Solarise’ van 'Interreg 2 Zeeën'. Dit samenwerkingsprogramma wil met verschillende projectpartners innovatieve zonne-energieoplossingen testen en demonstreren op onder meer historische openbare gebouwen, zoals onze oude pastorij. Zo komen er op het dak thermische zonneleien, gekoppeld aan een waterpomp met een ijsbuffersysteem. Door de opgelopen vertraging zal de huidige projecttermijn aflopen vooraleer de nieuwe zaal er staat. In 2016 tekende onze bestuur het burgemeestersconvenant, wat wil zeggen dat we tegen 2030 een klimaatneutrale organisatie moeten zijn. Ook in ons ‘klimaatplan 2030’ streven we hier voluit naar. Daarom doet ons bestuur er alles aan om de projecttermijn in overleg met Europa en ons partnerschap (12 partners, waaronder Kamp C) te verlengen om zo alle duurzame technieken in de nieuwe dorpszaal te integreren.

Het project van de dorpszaal werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2018. De huidige parochiezaal Sint-Maarten zal op zijn beurt verdwijnen en plaatsmaken voor een (deels sociale) woonontwikkeling.

locatie: naast de bestaande pastorij, Halle-Dorp 32

vergunning en beroep: Op 21 november 2019 ontvingen we een omgevingsvergunning onder voorwaarden voor de verbouwing van de pastorij en de bouw van de nieuwe zaal. Deze voorwaarden omvatten bijvoorbeeld een maximum aantal toegelaten personen van 190.

In januari 2020 trok de vzw OverHal naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en vroeg naast een nietigverklaring ook een schorsing van deze vergunning. De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot echter op 7 juli dat de eerder bekomen omgevingsvergunning niet geschorst werd.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste in april 2021 om de omgevingsvergunning niet te vernietigen, waardoor de werken dan nu ook definitief kunnen starten. In de pastorijtuin werden reeds twee sleuven gegraven in het kader van het verplicht archeologisch onderzoek. 

timing: De werken starten in augustus 2021. Het einde is voorzien in de zomer van 2022.