nieuwe verenigingsinfrastructuur Kapelstraat

beschrijving: Aangezien het Zonneputteke op termijn zal verdwijnen, werden al enkele initiatieven ondernomen om de verenigingen die daar onderdak vonden of nog steeds vinden,  een alternatieve locatie aan te bieden. Zo zullen fotoclub Obscura, harmonie Eendracht Maakt Macht en toneelkring Tilia verhuizen naar een nieuwe verenigingsinfrastuctuur in de Kapelstraat. 

Na de bouw van dit eerste verenigingslokaal zal de verantwoordelijkheid voor het beheer ervan worden overgedragen aan fotoclub Obscura. De club verbond zich ertoe om het lokaal hierbij minstens 32 uur per maand ter beschikking te stellen voor externen. Dit maakt het mogelijk voor andere Zoerselse organisaties en gebruikers om gebruik te maken van het lokaal voor kleinschalige (informatieve, recreatieve of vormende) activiteiten of vergaderingen tegen democratische prijzen.

locatie: recreatiezone aan de Kapelstraat

timing: In het voorjaar van 2021 onderhandelde het bestuur met de betrokken verenigingen. Rekening houdend met de specifieke karakteristieken van een fotoclub, werd beslist om het nieuwe verenigingslokaal voor fotoclub Obscura los te koppelen van de grote verenigingsschuur. Het gemeentebestuur kwam met Obscura tot een akkoord over de bouw van een nieuw lokaal op de site Kapelstraat én het latere beheer ervan. De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in maart 2021. De voorbereiding voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en de zoektocht naar een geschikte aannemer zijn volop aan de gang. Voor de omwonenden van de nieuwe site volgt voor de zomer van 2021 nog een infomoment. De start van de werken staat gepland voor het najaar van 2021.