nieuwe (huur)woningen Lindedreef

beschrijving: De huidige parochiezaal Sint-Maarten zal verdwijnen en plaatsmaken voor een (deels sociale) woonontwikkeling. De site van de oude school is ideaal om, naast private woningen, ook een aantal - momenteel achttien - extra sociale huurwoningen te realiseren. Dit project kadert in het realiseren van het 'bindend sociaal objectief' van de Vlaamse regering.

niet onbelangrijk: Zaal Sint-Maarten blijft staan tot er een alternatief voorhanden is. Bij de inplanting van het nieuwe wooncomplex zorgen we ervoor dat deze maximaal verbonden blijft met het bestaande weefsel van trage wegen (richting Brakenberg, Lotelinglaan en Halle-Dorp). Deze trage wegen zullen samen met de majestueuze kastanjeboom de basis vormen voor de groene herinrichting van het binnenplein.

leuk om weten: De voormalige gebouwen werden inmiddels gesloopt. In het kader van Bye Bye Grass, een campagne waar we oproepen om zoveel mogelijk gras te laten groeien, zal hier de komende weken een kleurrijke bloemenweide verschijnen. Hier kunt u van genieten in afwachting van de verdere ontwikkeling van de site.

locatie: Lindedreef (site voormalige schoolgebouwen Pierenbos en huidige zaal Sint-Maarten)

timing: De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen keurde de financiering van de realisatie van de achttien sociale huurwoningen goed. Het dossier wordt verder klaargemaakt om de omgevingsvergunning aan te vragen. Nadat dit project even ‘on hold’ stond (n.a.v. de bouw van de nieuwe dorpszaal), onderhandelen we nu verder met het bouwteam over de realisatie van de tussen de sociale huurwoningen gelegen private wooneenheden en de omgevingsaanleg. Later organiseren we nog een infomoment voor de buurtbewoners (vermoedelijk november of december). Als alles gunstig loopt, starten de werken eind 2022.