Bremlaan

beschrijving: Voor de nieuwe verkaveling in de Bremlaan zal de verkavelaar een gescheiden rioleringsnet aanleggen. Pidpa en gemeente Zoersel grijpen deze gelegenheid aan om in het laatste resterende stuk van de Bremlaan (nrs. 18, 24 tot en met 73) ook een gescheiden rioleringsnet aan te leggen. Ook de wegenis zal vernieuwd worden (deels op kosten van de verkavelaar, deels op kosten van gemeente Zoersel).  Zodoende zal ganse Bremlaan op termijn uitgerust zijn met riolering.

straten: Bremlaan nummers 18, 24 tot en met 73

datum: 2022

presentatie: