wij(k) Zoersel | Zorgzame Buurten

Met het project Zorgzame Buurten willen we;

  • de samenhorigheid in buurten en wijken doen toenemen en versterken;
  • samen met ‘informele zorgers’ (bijvoorbeeld burenhulp, mantelzorg, vrijwilligers), verenigingen en buurtbewoners een netwerk opbouwen, zodat mensen met een zorgnood volwaardig deel kunnen blijven uitmaken van de buurt;
  • informele zorgers en zorgbehoevenden de juiste weg doen vinden naar professionele hulp (bijvoorbeeld huisartsen, thuisverpleegkundigen, thuishulp, kinesisten).

Dankzij de subsidie van de Vlaamse overheid konden we buurtcoach Johan Desmedt inschakelen: 

"Ik geloof dat een gemeenschap maar pas echt fijn is als mensen met elkaar communiceren en elkaar helpen. We kunnen zoveel voor elkaar betekenen en daar wil ik bij helpen."

Als buurtcoach is Johan de persoon die mensen en organisaties met elkaar verbindt, de ‘losse eindjes aan elkaar knoopt’ en zo meewerkt aan een groot netwerk.

Wilt u daar ook bij helpen? Laat het Johan weten via johan.desmedt@zoersel.be of bel 03 2980 9 79. 

Starten doen we in (de ruime omgeving van) Zoerseldorp, in de Hoplr-wijken 'Zoerselbos | Einhoven' en 'Zoerseldorp'. 

Dit doen we omdat er in deze leefgemeenschap (o.a. door de aanwezige organisaties in het dorp, red.) al heel wat projecten op het vlak van buurtwerking en inclusie op poten werden gezet.

 

nieuwsberichten over Zorgzame Buurten