gemeentelijke verkavelingsverordening

In de gemeentelijke verkavelingsverordening staat omschreven welke technische en financiële voorwaarden verbonden zijn aan een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in onze gemeente. De verkavelingsverordening van Zoersel werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen in de zitting van 14 oktober 2010.