bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur en met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.
De pdf-documenten van de reglementen en verordeningen in de onderstaande lijst zijn gegenereerd door de softwareapplicatie voor notulenbeheer. De beslissingen van de bestuursorganen worden integraal en ongewijzigd online geplaatst. Bij de publicatie van elke beslissing of verordening wordt automatisch de systeemdatum toegevoegd die weergeeft op welke dag het document op deze webpagina raadpleegbaar werd. Dit is de publicatiedatum.
De unieke identificatie van een reglement bestaat uit de unieke titel van het besluit in combinatie met de datum van het besluit.
Als je meer wilt weten over de rechtsgeldigheid van deze publicaties of over de inhoud van de reglementen en verordeningen, kan je contact opnemen met secretariaat@zoersel.be.

Bekendmakingen van omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen vind je hier.