open oproep voor organisatie parkplezier in 2025, 2026 en 2027

Beschik jij over het nodige talent om de zomerse, muzikale avonden in het park Halle Hof te organiseren? Weet je daarbij dan ook de Zoerselse leefgemeenschap te betrekken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

voorwaarden

Je moet, als kandidaat-organisator, een aantal voorwaarden naleven:

 • Je moet jaarlijks minimaal vier en mag maximaal acht concerten inrichten in de maanden juli en augustus, telkens op vrijdagavond.
 • De concerten moeten gratis toegankelijk zijn en moeten zich richten naar een breed publiek.
 • Er is een financiële ondersteuning mogelijk tot € 5000. Daarvoor moet je, binnen de reeks van vier tot acht concerten:
  - één concert organiseren in samenwerking met de derdewereldraad, die daarvoor financiële ondersteuning biedt. Tijdens dat concert zorg je ook voor de verkoop van fairtradeproducten.
  - één concert of avond organiseren in samenwerking met de werkgroep 11 juli. Hiervoor leef je de voorwaarden van ‘Vlaanderen Feest’ na.
 • Alle concerten eindigen uiterlijk om 23.30 uur. Er worden geen ‘na-concerten’ in een tent of het Koetshuis toegelaten.
 • We verwachten dat je lokale verenigingen betrekt bij de concertreeks.
 • Je houdt je aan alle wettelijke bepalingen rond tewerkstelling van vrijwilligers, SABAM, btw-verplichtingen …
 • Je verbindt je er toe om een veiligheidsplan in te dienen.
 • Het gemeentebestuur engageert zich voor logistieke en materiële ondersteuning. Jij verbindt je er toe om het geleende materiaal terug te geven in de staat waarin het zich bevond, dan wel te vergoeden conform het reglement op de uitleendienst. 
 • Je beschikt over een ondernemingsnummer.

kandidaat stellen

Dien uiterlijk op 1 juni 2024 een beknopt aanvraagdossier in bij onze dienst cultuur (zie contactblok). De tijdig ontvangen én ontvankelijke kandidaturen (volledig, niet in strijd met de in het decreet over het lokaal bestuur geformuleerde onverenigbaarheden …) worden door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld.

In je aanvraagdossier neem je volgende elementen op:

 • jouw naam en adres;

 • een schriftelijke bevestiging dat je akkoord gaat met de voorwaarden;

 • een idee van het programma dat je wil uitwerken;

 • hoe je lokale verenigingen wil betrekken;

 • welke relevante ervaring je hebt met het organiseren van evenementen;

 • hoe je de hinder voor omwonenden wil beperken;

 • hoe je het evenement op milieuvriendelijke manier wil organiseren.

Succes!