gemeenteraad

wat

Opgelet: Omwille van de opgelegde coronamaatregelen zal de gemeenteraad digitaal doorgaan. Het publiek kan via YouTube deze gemeenteraad bijwonen. De geluidsopname van de gemeenteraad wordt nadien eveneens online gezet.

In onze gemeente telt de gemeenteraad 27 raadsleden. Dat aantal is, net als het aantal schepenen, afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. De raadsleden worden door u, de stemgerechtigde Zoerselaars, verkozen. 

Als hoogste orgaan van de gemeente regelt de gemeenteraad alles wat van gemeentelijk belang is en wat niet specifiek aan één van de andere organen is opgedragen. Zo stelt de gemeenteraad de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen op, keurt de begroting goed, voert de belastingen in ... De raad neemt eveneens alle beslissingen om de belangen van de Zoerselaars te behartigen op gebied van ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, enzovoort.

De gemeenteraad vergadert maandelijks in het administratief centrum. De zittingen zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting (waar er over personen, benoemingen ... wordt gesproken). U kunt zich steeds abonneren op de agenda en het goedgekeurde verslag van de raadszitting. Dit doet u via onderstaand webformulier (rode knop). 

Lees hier het volledig huishoudelijk reglement van de gemeente- en ocmw-raad.

vergaderingen

De gemeenteraad vergadert doorgaans elke derde dinsdag van de maand om 20 uur, in de raadzaal van het administratief centrum, Handelslei 167. De ocmw-raad vergadert in principe aansluitend op de gemeenteraad. U leest de specifieke data hier:

 • 21 januari 2020
 • 18 februari 2020
 • 17 maart 2020  --> omwille van de maatregelen rond het coronavirus gaat de gemeenteraad niet door !
 • 21 april 2020  --> omwille van de opgelegde coronamaatregelen zal deze GR uitzonderlijk virtueel doorgaan en niet
                              toegankelijk zijn voor het publiek. De geluidsopname van deze GR wordt na de GR wel online
                              gezet!
 • 13 mei 2020 --> bijkomende GR die eveneens virtueel doorgaat en dus niet toegankelijk is voor het publiek. De                                            geluidsopname na de gemeenteraad wordt weer online gezet.
 • 19 mei 2020
 • 23 juni 2020
 • 25 augustus 2020 (extra gemeenteraad)
 • 15 september 2020
 • 20 oktober 2020
 • 24 november 2020
 • 15 december 2020

Als u zelf een voorstel of vraag op de gemeente- of ocmw-raad wilt brengen, klik dan hier.

samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit zes fracties. N-VA, Groen en Open VLD vormen de meerderheid. CD&V, H-Eerlijk Zoersel en Vlaams Belang zetelen in de oppositie.

  De raadsleden zijn per partij als volgt verdeeld:

  • N-VA: 11 leden
  • CD&V: 8 leden
  • Groen: 2 leden
  • Vlaams Belang: 2 leden
  • H-Eerlijk Zoersel: 3 leden
  • Open VLD: 1 lid

  Bekijk de volledige lijst van gemeente- en ocmw-raadsleden hier.

  De deontologische code volgt nog.

  abonnement gemeenteraad aanvragen

  agenda

  notulen

  zittingsverslag

  besluitenlijst

  U kunt informatie over besluiten altijd opvragen via secretariaat@zoersel.be. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

  audioverslag