gemeenteraad

wat

Normaal wordt er tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad een moment voorzien waarop u vragen kunt stellen, die tijdens de zitting ook worden beantwoord. Tijdens de digitale zittingen (omwille van corona) is dit niet mogelijk. Als alternatief heeft u (als inwoner van Zoersel) de mogelijkheid twee vragen per e-mail te bezorgen aan secretariaat@zoersel.be, ten laatste de dag van de zitting voor 16.30 uur. De vragen zullen een half uur voor aanvang van de agenda behandeld worden. Als er tijdens de zitting niet voldoende tijd is om de vragen te beantwoorden, zal het college deze schriftelijk beantwoorden en worden ze toegevoegd aan het zittingsverslag.

In onze gemeente telt de gemeenteraad 27 raadsleden. Dat aantal is, net als het aantal schepenen, afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. De raadsleden worden door u, de stemgerechtigde Zoerselaars, verkozen. 

Als hoogste orgaan van de gemeente regelt de gemeenteraad alles wat van gemeentelijk belang is en wat niet specifiek aan één van de andere organen is opgedragen. Zo stelt de gemeenteraad de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen op, keurt de begroting goed, voert de belastingen in ... De raad neemt eveneens alle beslissingen om de belangen van de Zoerselaars te behartigen op gebied van ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, enzovoort.

De gemeenteraad vergadert maandelijks in het administratief centrum. De zittingen zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting (waar er over personen, benoemingen ... wordt gesproken). U kunt zich steeds abonneren op de agenda en het goedgekeurde verslag van de raadszitting. Dit doet u via onderstaand webformulier (rode knop). 

Lees hier het volledig huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

vergaderingen

De gemeenteraad vergadert doorgaans elke derde dinsdag van de maand om 20 uur (in niet-coronatijden vindt de gemeenteraad plaats in de raadzaal van het administratief centrum, Handelslei 167). De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in principe aansluitend op de gemeenteraad. U leest de specifieke data hier:

 • 25 januari 2022
 • 22 februari 2022
 • 22 maart 2022
 • 26 april 2022
 • 17 mei 2022
 • 28 juni 2022
 • 30 augustus 2022
 • 20 september 2022
 • 25 oktober 2022
 • 29 november 2022
 • 20 december 2022

Als u zelf een voorstel of vraag op de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn wilt brengen, klik dan hier.

samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit zes fracties. N-VA, Groen en Open Vld vormen de meerderheid. CD&V, h-Eerlijk Zoersel en Vlaams Belang zetelen in de oppositie.

  De raadsleden zijn per partij als volgt verdeeld:

  • N-VA: 9 leden
  • onafhankelijke: 2 leden
  • CD&V: 8 leden
  • Groen: 2 leden
  • Vlaams Belang: 2 leden
  • h-Eerlijk Zoersel: 3 leden
  • Open Vld: 1 lid

  Bekijk de volledige lijst van de leden van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hier.

  abonnement gemeenteraad aanvragen

  agenda

  notulen

  zittingsverslag

  besluitenlijst

  U kunt informatie over besluiten altijd opvragen door een aanvraag te doen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe u dit doet, leest u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.