gemeenteraad

In onze gemeente telt de gemeenteraad 27 raadsleden. Dat aantal is, net als het aantal schepenen, afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. De raadsleden worden door jou, de stemgerechtigde Zoerselaars, verkozen. 

Als hoogste orgaan van de gemeente regelt de gemeenteraad alles wat van gemeentelijk belang is en wat niet specifiek aan één van de andere organen is opgedragen. Zo stelt de gemeenteraad de schepenen aan, stelt de reglementen op, keurt de begroting goed, voert de belastingen in... De raad neemt eveneens alle beslissingen om de belangen van de Zoerselaars te behartigen op gebied van ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, enzovoort.

De gemeenteraad vergadert maandelijks in het administratief centrum. De zittingen zijn openbaar, met uitzondering van de besloten zitting (waar er over personen, benoemingen... wordt gesproken). Je kan je steeds abonneren op de agenda en het goedgekeurde verslag van de raadszitting. Dit doe je via onderstaand webformulier (rode knop). 

Lees hier het volledig huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

jouw vraag op de gemeenteraad

Voor de openbare zitting van de gemeenteraad is telkens een moment voorzien waarop je vragen kan stellen. Tijdens de fysieke zittingen kan je mondeling vragen stellen een half uur voor de aanvang van de agenda, dus om 19.30 uur.

Als er uitzonderlijk online vergaderd wordt, in plaats van fysiek, dan kunnen de vragen schriftelijk ingediend worden.

De vragen moeten een algemeen thema behandelen en een collectief belang hebben. Is er onvoldoende tijd voor de zitting, dan zal het college deze schriftelijk beantwoorden en toevoegen aan het zittingsverslag. Bij dringende vragen kan je natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde dienst, burgemeester of schepen.

De gemeenteraad vergadert doorgaans elke derde dinsdag van de maand om 20 uur (in niet-coronatijden vindt de gemeenteraad plaats in de raadzaal van het administratief centrum, Handelslei 167). De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in principe aansluitend op de gemeenteraad. Je leest de specifieke data hier:

 • 23 januari 2024
 • 20 februari 2024
 • 19 maart 2024 (gaat niet door)
 • 23 april 2024 
 • 28 mei 2024
 • 25 juni 2024
 • 27 augustus 2024
 • 17 september 2024
 • 22 oktober 2024
 • 19 november 2024
 • 17 december 2024

Als je zelf een voorstel of vraag op de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn wilt brengen, klik dan hier.

 

De gemeenteraad bestaat uit zes fracties. N-VA, cd&v, Groen en Open Vld vormen de meerderheid. Heerlijk Zoersel en Vlaams Belang zetelen in de oppositie.

  De raadsleden zijn per partij als volgt verdeeld:

  • N-VA: 9 leden
  • onafhankelijke: 3 leden
  • cd&v: 8 leden
  • Groen: 2 leden
  • Vlaams Belang: 2 leden
  • Heerlijk Zoersel: 2 leden
  • Open Vld: 1 lid

  Bekijk de volledige lijst van de leden van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn hier.

  abonnement gemeenteraad aanvragen

  agenda

  notulen

  zittings- en audioverslag

  besluitenlijst

  Je kan informatie over besluiten altijd opvragen door een aanvraag te doen in het kader van openbaarheid van bestuur. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe je dit doet, lees je in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.