lokale ondernemersraad (LOR)

De lokale ondernemersraad (LOR) is een adviesraad voor het gemeentelijk economisch beleid en het beleid voor (lokale) ondernemers in de meest ruime betekenis. De raad werkt onafhankelijk van elke politieke of ideologische invloed.

De LOR heeft als doel om op een onafhankelijke manier overleg te organiseren tussen de verschillende economische actoren in de gemeente om zo het ondernemerschap in Zoersel te versterken en te stimuleren.
De LOR wil lokale ondernemers verbinden en een platform voor communicatie en interactie creëren.
Dit gebeurt door:

  • overleg te plegen en de communicatie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers te bevorderen
  • advies te verlenen over acties, initiatieven of dossiers die een weerslag hebben op de lokale economie en over alle zaken die verband houden met de activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen
  • activiteiten en initiatieven te stimuleren die de lokale economie ten goede komen

De LOR vergadert ongeveer om de 6 weken.  In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen.

De vergaderingen van de LOR zijn niet openbaar.

De raad is samengesteld uit een aantal stemgerechtigde en een aantal niet-stemgerechtigde leden.

  • De stemgerechtigde leden vormen een vertegenwoordiging van lokale handelaars, ondernemers, vrije beroepen en de land- en tuinbouwsector.
  • De niet-stemgerechtigde leden zijn de voorzitter van Toerisme Zoersel en vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties die zetelen in de gemeenteraad.

Wil je de agenda's en verslagen van deze adviesraad via e-mail ontvangen? Dan kan je jezelf inschrijven op de mailinglijst via het online formulier (rode knop onderaan deze pagina).

  • Wil je ook weten wie je collega-ondernemers zijn in Zoersel? Wist je dat we met meer dan 3.000 zijn in Zoersel?
  • Heb je graag een aanspreekpunt om jouw bezorgdheden als ondernemer kenbaar te maken naar het lokale bestuur?
  • Zie je ook de meerwaarde in van een platform voor communicatie en interactie tussen ondernemers?
  • Heb je zelf suggesties om de lokale economie te bevorderen?
  • Voel je ook iets voor een lokale app met info, tips & tricks voor ondernemers en consumenten in Zoersel?

geïnteresseerd? 

Om op de hoogte te blijven en deel uit te maken van de community die de LOR vertegenwoordigt, verwachten we NIETS. Geen lidgeld, geen vergaderingen noch engagementen. 

We vragen enkel om je even te registreren, zodat dat we je op de hoogte kunnen houden van onze werking en activiteiten, en zodat we weten wie jij bent. 

Registreren kan via het webformulier.

registratie Zoerselse ondernemers

agenda

verslagen

abonnement adviesraad aanvragen