lokale ondernemingsraad (LOR)

De lokale ondernemersraad (LOR) is een adviesraad voor het gemeentelijk economisch beleid en het beleid voor (lokale) ondernemers. De raad werkt onafhankelijk van elke politieke of ideologische invloed.

De raad wil het ondernemerschap in onze gemeente versterken en stimuleren.

De raad komt minstens twee keer per jaar samen. U vindt de datum en agenda voor de volgende vergadering verder op deze pagina.

U kunt de vergadering niet bijwonen. Wilt u een punt op de agenda laten plaatsen, contacteer dan onze dienst ondernemen via de gegevens in het contactblok.

De raad is samengesteld uit:

 • een voorzitter (verkozen uit de stemgerechtigde leden)
 • stemgerechtigde leden
  • één vertegenwoordiger per plaatselijke handelsorganisatie 
  • minstens een vertegenwoordiger met een horecazaak
  • minstens een vertegenwoordiger uit de land- en tuinbouw
  • minstens een vertegenwoordiger met een vrij beroep
  • minstens twee vertegenwoordigers met een winkelruimte
 • niet-stemgerechtigde leden
  • de schepen voor lokale economie
  • maximum één afgevaardigde schepen per fractie in de gemeenteraad
  • voorzitter van Toerisme Zoersel vzw

agenda

verslagen