milieuraad (MINA)

De milieuraad (MINA) is een adviesraad voor het gemeentelijk milieu-, natuur- en klimaatbeleid.

De minaraad werkt de volgende jaren actief mee aan de realisatie van het klimaatplan. Dat plan bevat onder meer een hele reeks maatregelen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 met 40 % te verminderen en om duurzame en betaalbare energie te voorzien voor iedereen.

De raad vergadert minstens vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond. Houd deze pagina in het oog voor de specifieke data.

Wil je een vergadering bijwonen of een punt op de agenda laten plaatsen? Contacteer dan onze dienst milieu via de gegevens in het contactblok. 

Wil je de agenda's en verslagen van deze adviesraad via e-mail ontvangen? Dan kan je jezelf inschrijven op de mailinglijst via het online formulier (rode knop onderaan deze pagina).

De raad is samengesteld uit burgers die het klimaat, het milieu en de natuur een warm hart toedragen.

Leden van het college of de gemeenteraad kunnen geen lid zijn van de raad, maar de vergaderingen wel bijwonen.

agenda

verslagen

abonnement adviesraad aanvragen