verkiezingen 2024

Op zondag 9 juni 2024  is het weer zover. Dan trekken we met z’n allen naar de stembus voor de gelijktijdige Europese, federale en regionale verkiezingen. Op zondag 13 oktober breng je je stem uit voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen.

verkiezingen in België

In België zijn er verkiezingen op vijf bestuursniveaus:

 • Europese verkiezingen op 9 juni 2024
 • federale verkiezingen op 9 juni 2024
 • Vlaamse verkiezingen op 9 juni 2024
 • provinciale verkiezingen op 13 oktober 2024
 • gemeentelijke verkiezingen op 13 oktober 2024

Zoersel heeft vier kieslocaties, die op hun beurt verschillende stembureaus tellen.

 • Halle
  • gemeentelijke basisschool Pierenbos (Halmolenweg 3)
 • Sint-Antonius
  • gemeentelijke basisschool Beuk & Noot (ingang via Achterstraat of Ter Beuken)
  • administratief centrum (Handelslei 167)
 • Zoersel
  • gemeentelijke basisschool de Kiekeboes (ingang via Kerkstraat of Mie Manstraat)

Op je oproepingskaart lees je in welk stembureau je moet stemmen.

Je brengt volgende zaken mee naar het stembureau:

 • je oproepingskaart
 • je identiteitskaart

Alle stembureaus zijn open van 8 tot 16 uur.

Ben je een rolstoelgebruiker of slecht te been? Dan kan je in élk bureau van je opgegeven kieslocatie je stem uitbrengen in een aangepast, toegankelijk stemhokje.

Ten laatste einde mei ontvang je jouw oproepingskaart waarop je kieslocatie en het nummer van je stembureau staan.

Heb je op 30 mei nog geen oproepingskaart ontvangen? Contacteer dan onze dienst verkiezingen via de gegevens in het contactblok.

Om als kiezer te mogen stemmen, moet je aan vier voorwaarden voldoen. Je moet:

 • Belg zijn, ten laatste op 1 april 2024;
 • ten minste 18 jaar zijn op 9 juni 2024;
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op 1 april 2024;
 • niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 9 juni 2024 (omwille van een veroordeling of onbekwaamverklaring).

In België bestaat opkomstplicht. Wanneer je aan deze vier voorwaarden voldoet, ben je verplicht om te komen stemmen.
Woon je als Belg in het buitenland? Kijk dan op de federale website.

Verblijf je de dag van de verkiezingen in het buitenland, moet je werken, ben je ziek ...?  Dan kan je toch jouw stem uitbrengen door iemand anders een volmacht te geven. Dit heet: stemmen bij volmacht.

stemmen bij volmacht

In dit geval duid je een andere kiezer aan die in jouw plaats mag stemmen. Je vult daarvoor een volmachtformulier in. Zorg voor de nodige bewijzen of attesten van je werkgever, arts, inrichting, instelling …  Geef het volmachtformulier, je oproepingsbrief en je bewijsstukken mee met de kiezer die in jouw plaats stemt (de volmachtkrijger). Hij of zij moet dit, samen met zijn of haar eigen identiteitskaart, afgeven in het kiesbureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Bij een volmacht gelden er een aantal voorwaarden en regels waaraan je moet voldoen. Je vindt de voorwaarden en meer informatie op verkiezingen.fgov.be.

attest van afwezigheid 

Je bent in principe verplicht om te gaan stemmen. Maar er zijn uitzonderlijke gevallen waardoor je vrijgesteld kan worden. Je hebt wel altijd een geldig bewijs nodig van de reden dat je niet kan gaan stemmen. Lever het bewijs (vb. doktersattest, attest van je werkgever ...) in bij de dienst verkiezingen in het administratief centrum (Handelslei 167). Jouw afwezigheid wordt geregistreerd en de bewijzen worden aan de vrederechter bezorgd.
Als je op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent, maar je hebt hier geen bewijsstukken voor, dan kan je uitzonderlijk een verklaring op eer afleggen. Dit gebeurt ook bij de dienst verkiezingen, die jouw verklaring in naam van de burgemeester afneemt. Maak hiervoor een afspraak met de dienst.

Bij een vooraf gemelde/geregistreerde afwezigheid ontvang je geen oproepingsbrief.
Lees hier wat je moet doen als je liever geen volmacht geeft of te laat bent om dit nog te regelen.

ongewettigd afwezig

Breng je jouw stem niet uit (ook niet via een volmacht) en heb je geen afwezigheidsattest of verklaring op eer afgelegd, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De rechtbank bepaalt dan welke boete je krijgt als je wordt vervolgd. Je kan de reden waarom je niet deelnam, met de nodige verantwoording, wel meedelen aan de vrederechter. Als hij, in overeenstemming met de procureur des Konings, je redenen gerechtvaardigd vindt, stelt hij geen vervolging in.

In onze gemeente kan je digitaal stemmen. Wil je graag een keer oefenen op een stemcomputer? Dat kan op dinsdag 7 mei op de Zoerselse markt. Nadien staan de oefencomputers (tot en met 28 mei) opgesteld in de bibliotheken van Halle en Zoersel en in het administratief centrum (Handelslei 167).