huwelijksaangifte (ondertrouw)

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. U kunt de aangifte ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doen. 

(De huwelijksdatum en het uur kunt u een jaar op voorhand aanvragen aan de dienst burgerlijke stand.)

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven.

Beide aanstaande echtgenoten moeten de aangifte doen. Alleen bij uitzondering kan één van de twee de aangifte doen.

Elke partner moet volgende documenten voorleggen:

 • identiteitskaart 
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs dat de andere echtgenoot instemt met de huwelijksaangifte, inclusief een kopie van de identiteitskaart van die persoon. 

 • een afschrift van uw geboorteakte als u niet in België bent geboren. 

Aanstaande echtgenoten die niet in België zijn ingeschreven, moeten daarnaast ook volgende documenten voorleggen:

 • een bewijs van nationaliteit:
  - voor niet-Europeanen: een geldig nationaal paspoort
  - voor Europeanen: een geldig Europees paspoort of Europese identiteitskaart
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een bewijs van woonst in het buitenland
 • een bewijs van de wetgeving van dat land

Let wel: alle documenten die in het buitenland zijn opgesteld, moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. U vindt hier meer informatie over die legalisatie. Alle documenten die niet in het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar een van deze drie talen.