budgetbegeleiding en -beheer

Komt u op het einde van de maand vaak tot de pijnlijke vaststelling dat uw rekening 'in het rood' staat of stapelen de onbetaalde rekeningen zich alsmaar hoger op? Weet u geen oplossing meer? Dan kunnen wij u helpen en begeleiden. 

Gemeente & ocmw Zoersel is erkend als instelling voor schuldbemiddeling.

Voor inwoners van Zoersel die moeilijkheden hebben met het beheer van hun budget of die een schuldenlast hebben. 

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen en zich uitstrekken over een lange of korte periode.

Zo kunt u bij ons terecht voor:

  • éénmalig advies;
  • een gedetailleerd overzicht van uw inkomsten, vaste uitgaven en eventuele schulden;
  • regelmatige begeleiding als uw persoonlijke en financiële situatie plots verandert of als u voor het eerst moet omgaan met een huishoudbudget;
  • tijdelijk budgetbeheer als u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van betalingen, met indien nodig een afbetalingsregeling met alle schuldeisers;
  • een collectieve schuldenregeling via de arbeidsrechtbank als u uw schulden niet meer kunt afbetalen met uw huidig budget.