EU-burger (16+) in België? Stem op 9 juni 2024 voor het Europees Parlement.

Op zondag 9 juni 2024 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Ben je een Europese burger (maar geen Belg) die in België verblijft? Dan kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen.

Voor alle duidelijkheid: inwoners van België met de Belgische nationaliteit moeten zich niet op voorhand registreren. 

voorwaarden 

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten (één van de 26 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden.)
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  • Minstens 16 jaar oud zijn;
  • Over stemrecht beschikken;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

(online) registreren

Om te kunnen stemmen, moet je je vóór 31 maart 2024 inschrijven op de kiezerslijst. Daarvoor vul je dit formulier in.

Je kan het formulier, na afspraak, ook op onze dienst burgerzaken invullen.

Let op: Ook voor de Europese 16- en 17-jarigen geldt de registratieplicht.