stemrecht voor niet-Belgische Zoerselaars

Woon je in Zoersel, maar heb je niet de Belgische nationaliteit? Dan heb je wellicht ook een stem voor de gemeenteraadsverkiezingen. Laat die horen door jezelf vóór 1 augustus 2024 in te schrijven op de kieslijst.

Hoe inschrijven?

Je schrijft je in op de kieslijst via de website van FOD Binnenlandse zaken. Je kan ook een afspraak maken bij de dienst burgerzaken. Dit kan online of telefonisch naar 03 2980 0 000.

voor inwoners uit de Europese Unie

Als je burger bent van een ander EU-land en in onze gemeente woont, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen:

  • ingeschreven zijn in de bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Zoersel op 1 augustus 2024. Als je in het wachtregister staat, mag je niet stemmen
  • 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezing
  • niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Eenmaal erkend als kiezer, blijf je dat zolang je aan deze voorwaarden voldoet of tot je zelf besluit om niet meer te gaan stemmen, ongeacht in welke gemeente je woont.

voor inwoners van buiten de Europese Unie

Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je in Zoersel? Ook dan kan je mogelijk stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Naast dezelfde voorwaarden voor burgers van de Europese unie, moet je ook op 31 juli 2024 de afgelopen vijf jaar onafgebroken legaal in België wonen.

Wil je meer weten? Neem contact op met de dienst verkiezingen en zorg dat je je op tijd inschrijft om te kunnen stemmen!