verbetering van recreatie en natuur in het Zoerselbos

Ons Zoerselbos is een populaire plaats voor fietsers, wandelaars en ruiters. De rijke planten- en dierenwereld en een aantrekkelijk landschap met veel afwisseling zijn dan ook unieke troeven. Op 1 juli starten er werken aan het Zoerselbos, waarin het verbeteren van de recreatie centraal staat.

Op piekmomenten zorgt de combinatie van wandelaars, fietsers en ruiters soms voor gevaarlijke situaties. Hier is ook de natuur het slachtoffer van. Daarom is het noodzakelijk om de recreatie te spreiden.

uitbreiding recreatief netwerk

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) legt onder andere recreatieve verbindingen aan. Op de weilanden van Sjauwel (langs de E34) komt een breed wandel-, fiets- en ruiterpad. Het pad over Sjauwel wordt aangesloten op een nieuw pad dat evenwijdig met de Rodendijk loopt.

Door het creëren van een nieuw traject voor ruiters komt er ook meer ruimte vrij in de vaak overbevolkte Halsedreef. Bovendien zorgt het nieuwe tracé voor een extra wandellus met mogelijke varianten. Omdat er vroeger maar één wandellus was, moesten alle recreanten langs dezelfde paden. Binnenkort worden deze dus gespreid via verschillende verbindingen. De nieuwe wegen worden ook verbonden met het bestaande fietsknooppuntennetwerk.

bufferwal naast E34 vermindert hinder

Om geluids- en visuele hinder te beperken voor recreanten, wordt er een bufferwal langs de E34 geplaatst. Daar waar het bos tot aan de E34 reikt, komt er een smalle bufferwand. Om deze wand te plaatsen moeten er naast de E34 wel enkele bomen gekapt worden. Maar door een smalle wand te plaatsen beperkt de VLM de ingenomen ruimte en blijft er meer bos gespaard.

en er is nog meer

Naast deze werken krijgen ook verschillende wegen een opknapbeurt en worden er poelen gegraven waar allerlei amfibieën en insecten van kunnen profiteren.

start van de werken

De voorbereidende werken – zoals het plaatsen van de werfkeet en het vellen van bomen – beginnen op 1 juli. De inrichtingswerken zelf beginnen na het bouwverlof, begin augustus.

meer info