standplaats openbare markt Zoersel

De openbare markt vindt plaats op elke eerste dinsdag van de maand, in de Kerkstraat en de Voorne van 8 tot 12.30 uur. Als handelaar kan je hiervoor een standplaats aanvragen.

Momenteel zijn er volgende vrije plaatsen (per abonnement) op onze markt:

 • hobbymateriaal
 • confectiekleding
 • huishoudlinnen
 • planten, bloemen en heesters

Je vraagt een standplaats aan door ofwel:

 • het webformulier in te vullen (via onderstaande rode knop).
 • een mail te sturen naar gemeente@zoersel.be.  
 • een aangetekende brief te sturen, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Handelslei 167, 2980 Zoersel.

Om een geldige aanvraag te doen, moet je volgende gegevens bij jouw kandidatuur voegen (zit verwerkt in het webformulier):

 • je naam, adres, telefoonnummer en ondernemingsnummer;
 • een kopie/scan van de 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten' als werkgever (leurkaart). Dit is een toestemming die een handelaar krijgt om zijn producten op openbare markten te verkopen;
 • het gewenst aantal meters op de markt;
 • een beschrijving van het product dat je verkoopt; 
 • een kopie/scan van de burgelijke aansprakelijkheidsverzekering en brandverzekering;
 • een kopie/scan van het attest Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (bij verkoop van voeding).

Als er geen plaats meer is, komt u op een wachtlijst.

kandidaat stellen