bouwtoelagen jeugdlokalen

Private erkende jeugdwerkinitiatieven met een eigen lokaal kunnen een toelage voor de bouw of verbouwing aanvragen. 

  • voor nieuwbouw: 25 % van de kosten met een maximumsubsidie van € 10.000 per locatie
  • voor verbouwing, veiligheids- en instandhoudingswerken: 50 % van de kosten met een maximumsubsidie van € 5.000 per locatie

Bekijk hier het subsidiereglement. 

Je vraagt een bouwtoelage aan via het webformulier (via onderstaande rode knop). Elke aanvraag wordt eerst bekeken door onze jeugdraad. Die formuleert vervolgens een advies aan het college van burgemeester en schepenen dat uiteindelijk een beslissing neemt. 

Tijdens de uitvoering van de werken kan een eerste deel van de toelage worden uitbetaald. Het college bepaalt deze voorlopige toelage, na advies van de jeugdraad. Deze toelage is beperkt tot 25 % van de al gedane en bewezen kosten, met als limiet de helft van de maximale toelage.

  • Aanvragen voor nieuwbouw moet je voor 1 september indienen van het jaar voorafgaand aan het jaar dat je de werken wil starten.  
  • Aanvragen voor verbouwing moet je minstens één maand voor aanvang van de werken indienen.

De definitieve uitbetaling van de subsidie gebeurt na uitvoering van de werken op basis van een ingediend verslagformulier (via onderstaande rode knop). Je voegt daarbij ook de facturen en betaalbewijzen toe.

bouwtoelage jeugdlokalen aanvragen
verslagformulier in te vullen na de verbouwingswerken