vormingstoelage jeugdwerkers en monitoren

Jongeren die actief zijn als lid of begeleiding binnen een erkend Zoersels jeugdwerkinitiatief (erkende jeugdvereniging, jeugdhuis, (stage)monitor in het gemeentelijk jeugdwerk) kunnen vormingscursussen volgen. Deze cursussen moeten erkend zijn door de Vlaamse afdeling jeugd en moeten ingericht worden door of plaats vinden met medewerking van een nationaal erkende jeugdvereniging (bijvoorbeeld Chiro, scouts, KLJ, VFJ ...).

Bekijk hier het reglement.

Wij komen tussen in de inschrijvingskosten van bepaalde cursussen: 

  • 100 % voor vormingscursussen die volgende attesten opleveren:
    • animator in het jeugdwerk 
    • hoofdanimator in het jeugdwerk
    • instructeur in het jeugdwerk
    • hoofdinstructeur in het jeugdwerk
  • 75 % - met een maximum van € 62 per jaar per persoon - voor cursussen ter bevordering van bepaalde pedagogische, organisatorische of technische vaardigheden. Dit geldt ook voor sommige vormingscursussen die bepaalde expressievormen (dans, muziek, ...) bevorderen en ten goede komen aan een jeugdwerkinitiatief.

De vormingstoelage wordt op het einde van elk kalenderjaar berekend op basis van de gevolgde cursussen tussen 1 september van het vorige kalenderjaar en 31 augustus van het lopende kalenderjaar. 

Doe jouw aanvraag via het webformulier (via onderstaande rode knop). Je voegt een deelnamebewijs van de cursus toe met het bedrag van het betaalde cursusgeld. 

aanvraag vormingstoelage jeugdwerkers en monitoren