openbaar onderzoek bij een omgevingsvergunning

Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning is een openbaar onderzoek vereist.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • vergunningsaanvragen voor gebouwen en constructies met een oppervlakte van meer dan 500 m² of een bruto volume van meer dan 2.000 m³ (uitgezonderd industriegebied);
  • aanvragen die afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkaveling;
  • werken en handelingen palend aan een beschermd monument of ontbossingen.

Een openbaar onderzoek duurt dertig dagen. Binnen die periode kan iedereen de aanvraag inkijken en opmerkingen of eventuele bezwaren indienen. Inkijken en opmerkingen doorgeven doe je:

  • via het Inzageloket;
  • door te mailen naar de dienst ruimtelijke ordening (zie gegevens in contactblok);
  • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst ruimtelijke ordening.

Wil je weten of de aanvraag een openbaar onderzoek vereist? Neem dan contact op met onze dienst ruimtelijke ordening. 

Een openbaar onderzoek wordt bekendgemaakt door:

  • (de aanplakking van) een gele affiche op de plaats van de aanvraag;
  • publicatie op deze website;
  • een aangetekende brief aan de aanpalende eigenaars (afhankelijk van het dossier al dan niet verplicht).