ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een bijzonder plan van aanleg (BPA) bepaalt welke bestemming een specifiek gebied binnen onze gemeente krijgt. Dit wordt vastgelegd in grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften. Zo wordt voor elk perceel binnen dit gebied duidelijk wat wel en niet is toegestaan en hoe het bebouwd mag worden.

De gemeentelijke RUP’s zijn de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Het GRS beschrijft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente, bijvoorbeeld op vlak van wonen, recreatie en groenvoorziening. 

Er bestaan ook gewestelijke en provinciale RUP’s. Deze worden niet door ons opgemaakt, maar door de Vlaamse overheid en de provincie.

Een RUP bestaat uit de volgende onderdelen:

  • toelichtingsnota
  • stedenbouwkundige voorschriften
  • grafisch plan en nieuwe toestand
  • juridisch plan en bestaande toestand

Alle goedgekeurde BPA's en RUP's van onze gemeente staan op het DSI -platform: Digitale Stedenbouwkundige Informatie platform van Vlaanderen. Je kan deze hier raadplegen.