herinrichting dorpskern Zoersel (doortocht)

beschrijving: Als er effectief zicht komt op de uitvoering van de omleidingsweg rond de dorpskern van Zoersel, denken we aan de herinrichting van de Zandstraat, Kerkstraat en Dorp. We willen deze straten vooral verkeersluwer en groener maken. Het meerjarenplan voorziet voor dit  project een participatietraject, maar dat kan pas van start gaan als er duidelijkheid is over de start van de aanleg van de omleidingsweg. De Vlaamse overheid (AWV), die het project van de ringweg trekt, onderhandelt volop over de onteigeningen die hiervoor nodig zijn (voor 72 van de 82 innemingen zit AWV dicht bij een akkoord).

leuk om weten: In het kader van de vergroening werd op de huidige bibliotheeksite de woning met huisnummer 50 gesloopt. Vooraleer dit perceel wordt opgenomen in een ruimere, private woonontwikkeling met voldoende groenelementen, richtten de buurtbewoners het perceel in als gezellige tuin.

locatie: Dorp, Zandstraat en Kerkstraat

timing: Volgens AWV kunnen de werken voor de omleidingsweg pas ten vroegste 2022 van start gaan.