werken in Zoerseldorp

Door de bouw van enkele nieuwe woonprojecten in het centrum van deelgemeente Zoersel wordt het elektriciteitsnet er zwaarder belast. Fluvius start daarom op 1 juli met een vernieuwing van haar kabels, zodat het net opnieuw voldoet aan hun meest recente normen.

synergie

Wanneer er (grotere) werken plaatsvinden, kloppen de verschillende nutsmaatschappijen bij elkaar aan met de vraag of ze willen deelnemen. Op die manier moet de straat maar één keer opengebroken worden. In dit geval wordt, naast de laag- en middenspanningskabel en de kabel voor de openbare verlichting (in beheer van Fluvius), nu ook een distributiekabel voor Proximus vernieuwd.

Waar?

 • Er wordt voornamelijk gewerkt aan de oneven kant van de Zandstraat/Dorp, van aan de Sint-Elisabethkerk tot aan het dorpsplein.
 • Verder moet ook een klein stukje van de Kerkstraat eraan geloven, van aan het Kiekeboepleintje tot aan het kruispunt met Dorp/Zandstraat.
 • Ten slotte staan er in De Bruelen dezelfde soort werken gepland.

Wat? 

 • Het voet- en fietspad wordt opgebroken om een voldoende diepe sleuf te kunnen maken in de grond. In die sleuf worden de leidingen gelegd, waarna het voet- en fietspad terug hersteld wordt.
 • In een volgende stap worden de leidingen uitgemeten en gecontroleerd, om ze daarna in dienst te nemen. Hiervoor worden lokaal putten gemaakt om de leidingen te kunnen koppelen.
 • In de derde en laatste stap worden de woningen opnieuw aangesloten op de nieuwe kabels. Hiervoor moeten opnieuw lokaal putten gemaakt worden, maar dit gebeurt op afspraak. Bewoners van de woningen in kwestie worden hiervoor gecontacteerd. 

Tijdens de werken blijven alle woningen en winkels toegankelijk via loopbruggetjes.

timing

Om de werken op de meest veilige manier te kunnen uitvoeren en de hinder zoveel mogelijk te beperken, werden de werken zoveel mogelijk tijdens de grote vakantie gepland. 

 • 1 tot 12.07 (doorlooptijd 10 werkdagen)
  Zandstraat, ter hoogte van de Sint-Elisabethkerk
 • 12 tot 19.08 (doorlooptijd 6 werkdagen) 
  Kerkstraat, van aan het Kiekeboeplein tot aan het kruispunt met Dorp
 • 20 tot 27.08 (doorlooptijd 6 werkdagen)
  Dorp, van aan het kruispunt met de Kerkstraat tot aan de apotheker
  Tijdens deze werken wordt eveneens een kruising gemaakt richting De Bruelen als voorbereiding op een latere fase (zie verder). 
 • 26.08 tot 2.09 (doorlooptijd 6 werkdagen)
  Dorp, van aan de apotheker tot Dorp 39
 • 30.08 tot 4.09 (doorlooptijd 4 werkdagen)
  De Bruelen
 • 9 tot 12.09
  De nieuwe leidingen worden gecontroleerd en uitgemeten. Daarna kunnen de leidingen in dienst genomen worden. 

Opgelet! Hou er rekening mee dat deze vooropgestelde timing kan wijzigen afhankelijk van het weer en onvoorziene omstandigheden

hinder

 • Gedurende de periode van de werken worden fietsers omgeleid via een corridor op de rijweg. Door middel van verkeerslichten blijft de doorstroming in beide richtingen behouden.
 • De Bruelen wordt tijdens de werken ter hoogte van Dorp tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer.
 • Ten slotte ondervinden we op vier plekken nog enkele dagen hinder tijdens het aansluiten van de leidingen; aan de kerk, aan het Kiekeboeplein, ter hoogte van Kerkstraat 2 en aan de hoek van De Breulen/Dorp. 

contact

dossieradministratie.kempen@fluvius.be
078 35 35 34